Om mig

Diane Bimont

Psykodynamisk terapeut 


Hej, jag heter Diane.

 

Jag är glad att du har hittat hit. Jag misstänker att du är här för att det finns något i ditt liv som du vill förändra. Vilket innebär att du har hopp om att det finns en annan väg framåt. Det är en viktig plats. Och en sårbar plats. Så du kanske vill veta lite om mig och hur jag jobbar innan du väljer att kontakta mig.

 

Jag har växt upp och bott på många olika platser i världen så jag har alltid haft en närhet till flera olika perspektiv, det har aldrig bara funnits ett rätt sätt att tänka eller göra saker på. Det förhållningssättet har jag med mig in i terapin som jag anpassar utefter vårt unika möte.

 

Mina utbildningar vävs in i terapin på olika sätt, min första utbildning var som skådespelare med starkt fokus på kroppen som ett kreativt verktyg för att förmedla känslor. Där lärde jag mig tekniker för att vara med kroppen och skapa mer inre frihet och rörelse så att känslor och minnen kan flöda fritt snarare än att fastna och hålla oss tillbaka.

 

Min andra utbildning var inom socialantropologi, för mig handlade den om att utforska hur vi formas i relation till vårt sammanhang när vi skapar idéer kring vad som är naturligt, önskvärt eller normalt. Det skapade också en fördjupad medvetenhet om människor som meningsskapande varelser.

 

I mina påföljande utbildningar i psykologi och psykoterapi har jag valt ett psykodynamiskt fokus för att jag tror att vi är summan av våra olika delar och att vårt välmående handlar om hur väl vi lyckas integrera dem. Jag arbetar relationellt med fokus på att hjälpa dig att bli vän med dina känslor och att upptäcka ditt narrativ om vem du är och vem du kan vara.


Under flera år arbetade jag volontärt med stödsamtal på Alla Kvinnors Hus och Tjejzonen. Som terapeut har jag tidigare arbetat på S:t Lukas psykoterapimottagning i Bromma. 


Jag har valt att vidareutbilda mig inom metoden AEDP som bäst beskrivs med orden:


"we try to help our patients and ourselves become stronger at the broken places. By working with trauma, loss, and painful consequences, we discover places that have always been strong, places that were never broken".


Och jag tänker att det kanske är den delen av dig, den starka, hela delen, som söker terapi för de andra delarna just nu. Den delen och styrkan finns redan i dig.

 

Jag arbetar på svenska, engelska och franska.


 

Utbildning

  • Level 1 AEDP therapist, AEDP Immersion med Diana Fosha, New York
  • Grundläggande utbildning i psykoterapi, S:t Lukas Utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola
  • Fil. kand. Psykologi, Stockholms Universitet
  • Fil. kand. Socialantropologi, Stockholms Universitet
  • Advanced Diploma of Arts in Stage and Screen Acting, Actor’s College of Theatre and Television Sydney, Australia


Publicerade artiklar

“I’ve got you under my skin”: Relational therapists’ experiences of patients who occupy their inner world

Diane Bimont & Andrzej Werbart (2017)


Councelling Psychology Quarterly Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/09515070.2017.1300135